Tarihçe

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Sağlık Yüksekokulu bünyesinde "Beslenme ve Diyetetik"  bölümü  2547 Sayılı Kanun`un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 03.08.2011 tarihinde kurulmuştur. Bölüm 05.08.2016 tarihinde  29792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararla kurulan “Sağlık Bilimleri Fakültesi” bünyesinde eğitim verecektir.