Bölüm Başkanı Mesajı

İnsanların yaşamak,  çalışma verimliliklerini artırmak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya ulaşmaları ve gıdaların sağlık yönünden güvenli olması temel bir haktır.  Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme, ülkenin gelişmişlik göstergelerindendir. Bu gerçekler ışığında beslenmenin öneminin giderek arttığı günümüzde, özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık, araştırma ve geliştirme konularında ülkeye hizmet etmek ve insanların yaşam kalitesini arttırmak için diyetisyen yetiştirmek amacıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2011 yılında açılmıştır. 

Eğitim süresi 4 yıl olan bölümün öğrencileri anatomi, fizyoloji, biyokimya mikrobiyoloji gibi temel bilim derslerini ve beslenme ilkeleri, hastalıklarda diyet, anne ve çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, toplu beslenme yapılan kurumlarda beslenme gibi beslenme bilimleri derslerini alarak, besinlerin bileşimi ve sağlık üzerine etkileri konusunda bilgi sahibi olur. Bu bilgileri toplum içerisinde, kurum ve hastanelerde uygulama eğitimleri ile pekiştirerek mezun olur. Mezun olan öğrenciler Diyetisyen unvanı alır.

Diyetisyen, hekimlik mesleği gibi sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Diyetisyenler, eğitim kurumlarında, halk sağlığı hizmetlerinde, sağlık kuruluşlarında ve yataklı tedavi kurumlarında, toplu beslenme yapan kuruluşlarda, besin üretimi yapan kuruluşlarda, özel beslenme ve spor merkezlerinde, beslenmeyle ilgili tüm özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak çalışabilmektedir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, kadro yapılanmasını ve güncel bilimsel teknolojik imkânlarını geliştirerek, kaliteli eğitim ve araştırma yapmayı ilke edinmiştir.

Öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz.

 

 

                                                                               Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR

                                                                                          Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı